Reglement

Regelement geldig op 6 September feestavond Rowwen Hèze

 1. Luister altijd naar de aanwijzingen over huisregels en/of veiligheid op en rondom het feestterrein, gegeven door medewerkers van het feest of door de organisatie aangewezen of bevoegde personen.
 2. Broederschap sint Sebastianus Klimmen is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verliezen, de diefstal en/of beschadiging van waardevolle voorwerpen en overige persoonlijke bezittingen. Geef zakkenrollers geen kans!
 3. Geldbiljetten worden gecontroleerd en bij gebleken valsheid zal de politie geïnformeerd worden.
 4. Bij het betreden van het feestterrein kun je mogelijk gefouilleerd worden en is legitimatie verplicht.
 5. Personen welke aantoonbaar onder de invloed van alcohol of drugs zijn, kan de toegang worden geweigerd. Het is verboden om soft- en/of harddrugs te bezitten, te gebruiken of te verhandelen op het feestterrein. Het gebruik of voorhanden hebben van lachgas is verboden in en om het feestterrein.
 6. Bezoekers onder de 18 jaar mogen geen alcohol kopen, aannemen of nuttigen op het feestterrein. Ook het verstrekken van alcohol aan personen onder de 18 jaar is niet toegestaan. Voor personen boven 18 die alcohol willen kopen of nuttigen is een polsbandje verplicht (verkrijgbaar bij de ingang van het feestterrein op vertoon van een geldig identiteitsbewijs). Bij overtreding wordt de betreffende consumptie afgenomen zonder recht op restitutie, inclusief statiegeld voor de beker.
 7. Het is niet toegestaan om wapens of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden bij je te dragen op het feestterrein. Glaswerk, blik, vuurwerk en drukhouders zoals deodorant vallen hier ook onder.
 8. Het niet toegestaan om drank- en etenswaar, mee te nemen, tenzij de organisatie op dat moment een uitzondering maakt.
 9. Roken is niet toegestaan in de tenten en overige besloten ruimtes. Open vuur is nergens toegestaan.
 10. Het is niet toegestaan om reclame te maken indien niet overeengekomen met de Broederschap sint Sebastianus Klimmen.
 11. Op het feest gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien etc. worden niet getolereerd.
 12. Beledigende, provocerende, verboden en/of aanstootgevende kleding is niet toegestaan. 
 13. Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen kan jou de toegang tot het feestterrein worden ontzegd en kun je worden overgedragen aan de politie. Ook kunnen eventuele schades op jou verhaald worden.
 14. Camera’s kunnen over jouw en onze veiligheid waken. Op diverse plaatsen op het feestterrein kunnen camera’s hangen. Eenieder die ons evenement bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties. Daarnaast kunnen deze beelden gebruikt worden voor promotiedoeleinden
 15. Risicovolle situaties verzoeken wij te melden bij iemand van de organisatie.
 16. Op het feest kun je alleen betalen met op het terrein verkrijgbare bonnen. Deze bonnen zijn slechts geldig op 6 September tijdens het feest en zijn niet geldig op de andere dagen van het schuttersfeest. Reeds gekochte bonnen kunnen niet geretourneerd worden er is dus geen teruggave van geld.
 17. Een samenvatting van de huisregels wordt bij de ingangen middels pictogrammen weergegeven.
 18. Overtreding van dit reglement kan leiden tot weigering van de toegang, verwijdering van het feestterrein en/of overdracht aan de politie.

In situaties waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de Broederschap Sint Sebastianus.